• ПРОГРАМА "ВІСЬКОВИЙ ЛІЦЕЙ ІМЕНІ ІВАНА МАЗЕПИ В БАТУРИНІ"

  З 2008 року Фонд разом з Міністерством оборони України відповідно до Указу Президента України № 194/2008 від 4 березня 2008 року розпочав збір коштів на будівництво військового ліцею для дітей-сиріт в селищі Батурин Чернігівської області.

  Спорудження такого освітнього закладу сприятиме відродженню кращих військових традицій України, козацької слави та реалізації Комплексної програми збереження пам`яток Національного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця».

  Ліцей носитиме ім’я великого українського гетьмана – Івана  Мазепи.  Міністерство  оборони України спільно з керівництвом Чернігівської обласної державної адміністрації  обрали для будівництва навчального закладу    Північний острів річки Сейм на території Батуринської селищної ради, адже БАТУРИН – це українська військова звитяга і довічний національний біль, невичерпне джерело історичної пам’яті,   до якого будуть завжди звертатися  наступні покоління українців. БАТУРИН – це уособлення боротьби українців за свободу!

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 194/2008

  Питання створення військового ліцею у селищі Батурин

  З метою формування у молоді високої патріотичної свідомості, національної гідності, готовності до виконання конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, відданого служіння, поваги до військової служби і свідомого прагнення до оволодіння професією офіцера, забезпечення виховання підростаючого покоління, насамперед дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних сімей, дітей військовослужбовців, дітей учасників бойових дій та учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, та ураховуючи визначну роль селища Батурин Чернігівської області в історії України, постановляю:

  1. Кабінету Міністрів України вжити в установленому порядку заходів щодо створення до 1 вересня 2009 року у селищі Батурин військового ліцею на 1500 осіб для навчання та виховання в ньому учнів 5-12 класів, для чого, зокрема:

  забезпечити разом з Чернігівською обласною державною адміністрацією вирішення у місячний строк у встановленому порядку з урахуванням інтересів територіальної громади питання щодо виділення земельної ділянки у селищі Батурин для будівництва військового ліцею;

  переглянути до 31 березня 2008 року Комплексну програму збереження пам’яток Національного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця» і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури смт Батурина, затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 року № 1123, щодо забезпечення здійснення заходів із будівництва ліцею протягом 2008-2009 років;

  передбачати при підготовці проекту закону про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» та в проектах законів про Державний бюджет України на наступні роки видатки за цільовим призначенням Міністерству оборони України на фінансування проектно-будівельних робіт та будівництва військового ліцею.

  2. Міністерству оборони України розробити до 1 липня 2008 року в установленому порядку план створення та проектно-кошторисну документацію на будівництво військового ліцею, передбачивши, зокрема, спорудження будівель, у яких мають бути розташовані навчальні, жилі, адміністративно-господарські приміщення для забезпечення організації навчально-виховного процесу, розміщення ліцеїстів, військовослужбовців, педагогічних та інших працівників військового ліцею.

  3. Визнати такою, що втратила чинність, статтю 4 Указу Президента України від 21 листопада 2007 року № 1131 «Про деякі питання розвитку Національного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця» та селища Батурин».

  Президент України  Віктор ЮЩЕНКО

  4 березня 2008 року

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Зборами Правління

  Міжнародного освітнього

  фонду імені Ярослава Мудрого

  Протокол № 57 від 04.07.2008р.

  Голова Правління Стрілько В.В.

  Положення

  про Наглядову раду

  програми Міжнародного освітнього фонду імені Ярослава Мудрого

  «Військовий ліцей імені Івана Мазепи в Батурині»

  1. 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1.1.            Наглядова рада (в подальшому – Рада) створена з метою сприяння проектуванню та будівництву військового ліцею імені Івана Мазепи в Батурині (в подальшому –  Ліцей).

  1.2.            Рада має необмежений склад, який затверджується правлінням Міжнародного освітнього фонду імені Ярослава Мудрого за погодженням з  Міністерством оборони України.

  1. 2. ЧЛЕНИ РАДИ

  2.1.            Членом Ради може бути кожен, хто усвідомлює необхідність будівництва Ліцею.

  2.2.            Члени Ради відкритим голосуванням обирають Голову Ради, заступників, секретаря та ревізійну комісію.

  2.3.            Засідання Ради проводиться в міру необхідності, але не рідше одного разу на півроку.

  2.4.            Повідомлення про засідання Ради надсилається не пізніше, ніж за сім днів до його початку.

  2.5.            Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів.

  2.6.            Рада діє згідно затвердженого на її засіданнях плану роботи.

  2.7.            Проводить засідання Голова Ради або його заступник.

  1. 3. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ.

  3.1.            Рада спрямовує свою роботу по залученню коштів на підготовчі роботи, проектування, спорудження та введення в експлуатацію Ліцею.

  3.2.            Рада затверджує кошторис на використання залучених благодійних коштів.

  3.3.            Виконання кошторису здійснює член Наглядової Ради, президент Міжнародного освітнього фонду імені Ярослава Мудрого.

  3.4.            Рада проводить різнопланову роботу по пропаганді та залученню коштів на проектування і будівництво Ліцею.

  1. 4. ГОЛОВА РАДИ.

  4.1.            Голова Ради представляє інтереси Ради в державних, громадських та комерційних установах.

  4.2.            Скликає та проводить засідання Ради.

  4.3.            Проводить роботу по залученню благодійних коштів на проектування та будівництво  Ліцею.

  4.4.            Спільно з ревізійною комісією контролює використання коштів та інформує членів  Ради про їх надходження та використання.

  1. 5. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ.

  5.1.            Ревізійна комісія складається з трьох осіб, які обираються з числа членів Наглядової Ради терміном на три роки.

  5.2.            Ревізійна комісія контролює надходження та використання благодійних коштів щодо створення військового Ліцею.

  5.3.            Ревізійна комісія має право вимагати надання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів на підтвердження виконання кошторису.

  5.4.            Ревізійна комісія у своїй діяльності підзвітна Наглядовій Раді.

  5.5.            Членом Ревізійної комісії не може бути президент Міжнародного освітнього фонду імені Ярослава Мудрого.

  1. 6. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ.

  6.1.            Виконавець кошторису не менше одного разу на рік оприлюднює перед Наглядовою Радою звіт про залучення та використання благодійних коштів на будівництво Ліцею.

  6.2.            Зміни та доповнення до цього Положення вносяться на підставі рішення Засідання Наглядової Ради.

  Склад

  Наглядової  ради

  програми Міжнародного освітнього фонду імені Ярослава Мудрого

  «Військовий ліцей імені Івана Мазепи в Батурині»

  Співголови наглядової ради:

  1. Безсмертний Роман Петрович – заступник Глави Секретаріату Президента України;
  2. Плющ Іван Степанович – народний депутат України;

  Заступники співголів наглядової ради:

  1. Андресюк Борис Павлович – Голова громадської Ради при Міністерстві оборони України;
  2. Аржевітін Станіслав Михайлович – народний депутат України;
  3. Оробець Леся Юріївна – народний депутат України;

  Секретар наглядової ради:

  1. Стрілько Валентина Василівна – президент Міжнародного освітнього фонду імені Ярослава Мудрого;

  Члени наглядової ради:

  1. Бойко Юрій Анатолійович – радник Президента України;
  2. Вакарчук Іван Олександрович – міністр освіти і науки України;
  3. Вовкун Василь Володимирович – міністр культури України;
  4. Гордон Дмитро Ілліч – головний редактор щотижневика світської хроніки;
  5. Гріневецький Сергій Рафаїлович – народний депутат України (за згодою);
  6. Діброва Володимир Антонович – заступник Міністра оборони України;
  7. Крищенко Вадим Дмитрович – народний артист України;
  8. Кузьмук Олександр Іванович – народний депутат України;
  9. Лозинський Аскольд – Голова Всесвітнього конгресу українців;
  10. Мхітарян Нвєр Мнацаканович – народний депутат України;
  11. Олійник Борис Ілліч – Голова Всеукраїнського фонду культури;
  12. Муратов Олександр Ігоревич – кінорежисер, кіносценарист, поет;
  13. Павленко Юрій Олексійович  – міністр у справах сім’ї та молоді України;
  14. Рябека Олександр Григорович – народний депутат України;
  15. Семиноженко Володимир Петрович – академік Національної академії наук України;
  16. Сердюк Микола Дмитрович – Голова Одеської обласної державної адміністрації;
  17. Хоменко Володимир Миколайович – Голова Чернігівської обласної державної адміністрації.

  Ревізійна комісія наглядової ради:

  1. Білоус В’ячеслав Олександрович – Голова Спілки офіцерів України;
  2. Дрофа Андрій Григорович – генеральний директор колективного підприємства «Білоцерківський домобудівельний комбінат»;
  3. Сугоняко Олександр Анатолійович – Президент асоціації банків України.

  ЗВЕРНЕННЯ

  до громадських організацій, творчої інтелігенції, козацтва, меценатів,

  до всіх небайдужих до долі дітей України.

  Вельмишановні добродії!

  У складний, але благословенний час   розбудови Української держави  звертаємося до вас  з проханням підтримати  державницьку ініціативу Президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України  Віктора ЮЩЕНКА,  який своїм Указом започаткував створення військового ліцею для дітей-сиріт та обездолених дітей у селищі Батурин Чернігівської області. Це лише одна із численних  президентських ініціатив, спрямованих на вирішення соціальних проблем молоді,  розвиток її духовного та культурного потенціалу.

  Спорудження такого освітнього закладу сприятиме відродженню кращих військових традицій України, козацької слави та реалізації Комплексної програми збереження пам`яток Національного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця».

  Ліцей носитиме ім’я великого українського гетьмана – Івана  Мазепи.  Міністерство  оборони України спільно з керівництвом Чернігівської обласної державної адміністрації  обрали для будівництва навчального закладу    Північний острів річки Сейм на території Батуринської селищної ради, адже БАТУРИН – це українська військова звитяга і довічний національний біль, невичерпне джерело історичної пам’яті,   до якого будуть завжди звертатися  наступні покоління українців. БАТУРИН – це уособлення боротьби українців за свободу!

  Духовно БАТУРИН вистояв крізь століття, хоч був нещадно зруйнований за наказом московського царя. Так він помстився  гетьманові Івану Мазепі за його любов до України та прагнення до її незалежності.  Відроджуючи гетьманську столицю,  ми відновлюємо історичну правду про Україну, повертаємо Україні  велич боротьби за незалежність України!

  Ми звертаємося до всіх громадян, кому не байдужа доля обездолених, але талановитих дітей України за моральною та фінансовою підтримкою у спорудженні військового ліцею, де буде навчатися майбутня українська еліта!

  Ми переконані, що імена всіх меценатів навічно увійдуть до української історії і золотими літерами будуть викарбувані на фасаді  ліцею!

  Кошти прохання переказувати на:

  Розрахунковий рахунок № 260053010680

  в АБ «Старокиївський банк» м. Київ

  МФО 321477

  ЄДРПОУ 20062836

  Валютний рахунок № 260043020680

  в АБ «Старокиївський банк» м. Київ

  МФО 321477

  ЄДРПОУ 20062836

  Отримувач: Міжнародний освітній фонд імені Ярослава Мудрого

  Призначення платежу: Благодійні внески на військовий ліцей в Батурині. Без ПДВ.

  Ініціативна група:

  1.Андресюк Б.П. – голова Громадської ради при Міністерстві оборони України;

  2.Стрілько В.В. – президент Міжнародного освітнього фонду імені Ярослава Мудрого;

  3.Білоус В.О. – голова спілки офіцерів України;

  4.Грищук А.В. – член Конгресу української інтелігенції;

  5.Лавриненко О.Г. – президент благодійного фонду «Ветеран»;

  6.Рябека О.Г. – голова правління Всеукраїнської асоціації «Афганці Чорнобиля», народний депутат України;

  7.Матіко-Бубнова Г.В. – президент Міжнародного благодійного фонду Святої Марії;

  8.Фесенко О.С. – директор Матвійської ЗНВК «Всесвіт» Вільнянського району Запорізької   області.

  ФОТОГАЛЕРЕЯ


  ЗМІ ПРО БАТУРИН

© 2010 «Міжнародний благодійний
фонд імені Ярослава Мудрого »
Разработка сайта -
Activemedia
играть онлайн гта5 игра спанч боб губка квадратные штаны виагра купить онлайн онлайн игра копатель 2