• ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.Г.КОРОЛЕНКА

  Полтавський національний педагогічний
  університет імені В.Г. Короленка

  36003 м. Полтава, вул. Остроградського, 2
  Тел. (0532) 56-23-13, 22-58-37
  Факс (0532) 2-58-67, 56-23-13
  E-mail: allmail@pnpu.edu.ua
  www.pnpu.edu.ua

  Рік заснування – 1914

  Навчальний заклад ІІІ – ІV рівнів акредитації

  Ліцензія Міністерства освіти і науки України

  серія АВ, № 552922, дата отримання 07.12.2010 р.

  Ректор: доктор філологічних наук, професор

  Степаненко Микола Іванович

  Підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр.

  Факультети: історичний, природничий, фізико-математичний, філології та журналістики, технології та дизайну, психолого-педагогічний, фізичного виховання.

  Матеріальна база: 4 навчальних корпуси, спортивний комплекс, бібліотека, ботанічний сад, виробничі майстерні.

  Професорсько-викладацький склад: близько 420 викладачів, з них 20 докторів наук, професорів і близько200 кандидатів наук, доцентів.

  Форми навчання: денна, заочна, екстернат, за рахунок держбюджету та кошти фізичних і юридичних осіб.

  Термін навчання: бакалавр – 4 роки, спеціаліст – 1 рік, магістр – 1 рік.

  В університеті діють аспірантура та докторантура.

  До послуг студентів 4 гуртожитки, санаторій-профілакторій, їдальня.

  Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка  було засновано в 1914 р. як Полтавський учительський інститут.  Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка – один із найстаріших педагогічних вищих навчальних закладів України, славний своїми освітньо-виховними традиціями. Сьогодні університет має 7 факультетів: історичний, природничий, фізико-математичний, філологічний, технології та дизайну, психолого-педагогічний, фізичного виховання, 36 кафедр. Університет успішно пройшов державну акредитацію, впровадивши ступеневу систему підготовку фахівців, у тому числі в магістратурі. Було відкрито аспірантуру з 12 спеціальностей  і докторантуру з 2 спеціальностей.

  Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра

  Галузі знань Напрями підготовки Ліцензовані обсяги
  Шифр Найменування Код Назва Денна форма навчання Заочна форма навчання
  0101 Педагогічна освіта 6.010101 Дошкільна освіта 45 45
  0101 Педагогічна освіта 6.010102 Початкова освіта 90 90
  0101 Педагогічна освіта 6.010103 Технологічна освіта (чоловіки/жінки) 65 65
  0101 Педагогічна освіта 6.010104 Професійна освіта (чоловіки/жінки) 30
  0101 Педагогічна освіта 6.010105 Корекційна освіта 25 25
  0101 Педагогічна освіта 6.010106 Соціальна педагогіка 25 25
  0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини 6.010201 Фізичне виховання 130 130
  0201 Культура 6.020101 Культурологія 50 50
  0202 Мистецтво 6.020202 Хореографія 25 25
  0202 Мистецтво 6.020204 Музичне мистецтво 25 25
  0202 Мистецтво 6.020205 Образотворче мистецтво 25 25
  0203 Гуманітарні науки 6.020302 Історія 110 110
  0203 Гуманітарні науки 6.020303 Філологія (українська мова і література) 135 135
  0203 Гуманітарні науки 6.020303 Філологія (мова і література (англійська)) 130 130
  0203 Гуманітарні науки 6.020303 Філологія (мова і література ( німецька))
  0301 Соціально-політичні науки 6.030102 Психологія 120 120
  0303 Журналістика та інформація 6.030301 Журналістика 25
  0401 Природничі науки 6.040101 Хімія 60
  0401 Природничі науки 6.040102 Біологія 90 90
  0401 Природничі науки 6.040104 Географія 40 40
  0401 Природничі науки 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування 25
  0402 Фізико-математичні науки 6.040201 Математика 85 45
  0402 Фізико-математичні науки 6.040203 Фізика 60
  0403 Системні науки та кібернетика 6.040302 Інформатика 35 35

   

  Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста

  Напрями підготовки Спеціальності ОКР «магіст»
  Код Назва Код Назва
  0101 Педагогічна освіта 8.01010101 Дошкільна освіта
  0101 Педагогічна освіта 8.01010201 Початкова освіта
  0101 Педагогічна освіта 8.01010301 Технологічна освіта
  0101 Педагогічна освіта 8.01010601 Соціальна педагогіка
  0201 Культура 8.02010101 Культурологія
  0202 Мистецтво 8.02020201 Хореографія
  0202 Мистецтво 8.02020401 Музичне мистецтво
  0202 Мистецтво 8.02020501 Образотворче мистецтво
  0203 Гуманітарні науки 8.02030201 Історія
  0203 Гуманітарні науки 8.02030301 Українська мова і література
  0203 Гуманітарні науки 8.02030302 Мова і література (англійська)
  0203 Гуманітарні науки 8.02030302 Мова і література (німецька)
  0301 Психологія 8.03010201 Психологія
  0401 Природничі науки 8.04010101 Хімія
  0401 Природничі науки 8.04010201 Біологія
  0401 Природничі науки 8.04010401 Географія
  0402 Фізико-математичні науки 8.04020101 Математика
  0402 Фізико-математичні науки 8.04020301 Фізика
  1801 Специфічні категорії 8.18010013 Управління проектами
  1801 Специфічні категорії 8.18010020 Управління навчальним закладом

   

  Освітньо-кваліфікаційний рівень магістра

  Галузь знань Найменування
  Код Назва Код Назва
  0101 Педагогічна освіта 7.01010101 Дошкільна освіта
  0101 Педагогічна освіта 7.01010201 Початкова освіта
  0101 Педагогічна освіта 7.01010301 Технологічна освіта
  0101 Педагогічна освіта 7.01010401 Професійна освіта
  0101 Педагогічна освіта 7.01010501 Корекційна освіта
  0101 Педагогічна освіта 7.01010601 Соціальна педагогіка
  0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини 7.01020101 Фізичне виховання
  0201 Культура 7.02010101 Культурологія
  0202 Мистецтво 7.02020201 Хореографія
  0202 Мистецтво 7.02020401 Музичне мистецтво
  0202 Мистецтво 7.02020501 Образотворче мистецтво
  0203 Гуманітарні науки 7.02030201 Історія
  0203 Гуманітарні науки 7.02030301 Українська мова і література
  0203 Гуманітарні науки 7.02030302 Мова і література (англійська)
  0203 Гуманітарні науки 7.02030302 Мова і література (німецька)
  0301 Соціально-політичні науки 7.03010201 Психологія
  0303 Журналістика та інформація 7.03030101 Журналістика
  0401 Природничі науки 7.04010101 Хімія
  0401 Природничі науки 7.04010201 Біологія
  0401 Природничі науки 7.04010101 Географія
  0401 Природничі науки 7.04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища
  0402 Фізико-математичні науки 7.04020101 Математика
  0402 Фізико-математичні науки 7.04020301 Фізика
  0403 Системні науки та кібернетик 7.04030201 Інформатика

   

  Вартість освітньої послуги на денній формі навчання ОКР «бакалавр» становить 7500,00 грн/рік, на заочній – 3750,00 грн/рік; ОКР «спеціаліст» – денна форма 7800,00 грн/рік, заочна форма – 3950,00; ОКР «магістр» – денна форма навчання – 9500,00 грн/рік, заочна форма навчання – 6100,00 грн/рік.

  Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка щорічно проводить  курси з підготовки абітурієнтів до зовнішнього незалежного оцінювання та вступних випробувань з таких дисциплін:

  • Українська мова
  • Українська література
  • Англійська мова
  • Німецька мова
  • Французька мова
  • Іспанська мова
  • Математика
  • Біологія
  • Хімія
  • Історія України
  • Географія
  • Фізичне виховання
  • Музика
  • Хореографія
  • Образотворче мистецтво

  Сьогодні ПНПУ розміщується у чотирьох навчальних корпусах, має чотири гуртожитки на 1300 місць, спортивний комплекс. При закладі діють власний ботанічний сад, виробничі майстерні, санаторій-профілакторій. В університеті функціонують музеї історії університету, еволюції природи, археологічний, українського рушникарства, а також меморіальні аудиторії В. Короленка, А. Макаренка, В. Сухомлинського, М. Остроградського, Ю. Кондратюка, Р. Кириченко та інші.

  Бібліотека університету нараховує 543 тис. томів і є найбільшим книгосховищем у Полтавській області, має 5 абонементів та 4 читальних зали на 300 місць, відділ раритетних видань.

  Серед творчих колективів університету є лауреати міжнародних та всеукраїнських конкурсів: ансамбль спортивно-бального танцю “Грація”; український народний хор “Калина”; народний ансамбль танцю “Весна”; фольклорний ансамбль “Жива вода”; камерний хор імені П. Лиманського; вокальні гурти “1000 років музики” та “Чебрець”; команда КВК “Фіма” та інші.  Щорічно проводяться спартакіади з легкої атлетики, змагання з волейболу, пляжного волейболу, міні-футболу, тенісу, ритмічної гімнастики тощо.

   

   

© 2010 «Міжнародний благодійний
фонд імені Ярослава Мудрого »
Разработка сайта -
Activemedia
играть онлайн гта5 игра спанч боб губка квадратные штаны виагра купить онлайн онлайн игра копатель 2