• На роботу як на свято не мрія, а реальність!

  «На роботу — як на свято» — не мрія, а реальність! Перший крок до цього можете зробити вже зараз, відповівши на запитання запропонованого тесту й довідавшись, до якої професії ви схильні

  Кожна людина за своїми особистими якостями підходить до певного типу професій. Дана модифікація тесту Голланда, заснована на співвіднесенні типів професії з індивідуальними особливостями людини, покликана допомогти обрати професію з урахуванням, у першу чергу, особистісних рис

  1 етап

  Інструкція: вам необхідно, так би мовити, «приміряти» до себе шість тверджень, що стосуються різних типів професій, знайти їм місце в таблиці й позначити.

  Абсолютно правильно Можливо правильно Неправильно Не знаю
  1
  2
  3
  4
  5
  6

  Твердження 1. Ти — практик, схильний займатися конкретними справами. Надаєш перевагу роботі, що приносить конкретні, відчутні результати для себе й для інших. Тебе не лякає фізична праця. Тебе цікавить робота з технікою, що вимагає практичного способу мислення, добре розвинених рухових навичок.

  Твердження 2. Ти більше теоретик, аніж практик. Тобі подобається вивчати, досліджувати будь-які проблеми, здобувати нові знання. Ти надаєш перевагу роботі, що приносить радість пізнання, а іноді й радість відкриття, роботі, що вимагає абстрактного мислення, здібностей до аналізу та систематизації інформації, широкого світогляду.

  Твердження 3. Ти — «комунікатор», який любить працювати з людьми та для людей. Тому тебе, імовірно, зацікавить робота, пов’язана з навчанням, вихованням, обслуговуванням клієнтів, наданням допомоги тим, хто її потребує, тощо. Тобі до вподоби емоційно насичена, «жива» робота, що передбачає інтенсивну взаємодію з людьми й уміння спілкуватися.

  Твердження 4. Тобі подобається працювати з документами, текстами, цифрами, у тому числі з використанням комп’ютерних засобів. Робота спокійна, без особливого ризику, із чітким колом обов’язків. Вона може бути пов’язана з обробкою інформації, із розрахунками, обчисленнями, що вимагають точності, ретельності, посидючості. Тобі хотілося б уникнути частого спілкування, необхідності керувати іншими людьми й відповідати за їхні дії.

  Твердження 5. Ти — організатор, орієнтований на активну перетворювальну діяльність. Ти надаєш перевагу роботі, що дає відносну свободу, самостійність, забезпечує положення в суспільстві, перевагу над іншими, матеріальне благополуччя; роботі азартній і ризикованій, що вимагає ініціативності, заповзятливості, волі, уміння брати відповідальність на себе.

  Твердження 6. Ти – «вільний художник». Тобі підходять види діяльності, що дають можливість творчого самовияву, де немає жорсткого режиму, формальностей; роботу, яка дає простір для фантазії, уяви, що вимагає розвиненого естетичного смаку, спеціального хисту (художнього, літературного, музичного).

  2 етап

  Інструкція: Припустимо, що після відповідного навчання ти зможеш виконувати будь-яку роботу. Із запропонованих нижче пар професій треба обрати одну, котра тобі більше підходить (відштовхуючись від твоїх здібностей і можливостей). Поряд із назвою професії в дужках — код. У бланку відповідей навпроти коду обраної професії постав знак «+». Підрахуй кількість плюсів у кожному рядку. Наприклад, з пари «інженер» — «соціолог» тобі цікавіша професія соціолога. Код цієї професії — «2». Отже, у бланку відповідей у графі «код професій» треба зазначити «+» поруч із цифрою 2. Якщо суть професії не зовсім зрозуміла, користуйся словником професій на стор. 40—49.

  Код професії

  Вибір (фіксувати плюсом)

  Сума плюсів

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  Інженер (1) — Соціолог (2)Кондитер (1) — Священнослужитель (З) Кухар (1) — Статистик (4) Фотограф (1) — Торговий адміністратор (5) Механік (1) — Дизайнер (6) Філософ (2) — Лікар (3) Еколог (2) — Бухгалтер (4) Програміст (2) — Адвокат (5) Кінолог (2) — Літературний перекладач (б) Страховий агент (3) — Архівіст (4) Тренер (3) — Телерепортер (5) Слідчий (3) — Мистецтвознавець (6) Нотаріус (4) — Брокер (5) Оператор ЕОМ (4) — Манекенниця (6) Фотокореспондент (5) — Реставратор (6) Озеленювач (1) — Біолог-дослідник (2) Водій (1) — Бортпровідник (3) Метролог (1) – Картограф (4) Радіомонтажник(1) — Художник по дереву (6) Геолог (2) — Перекладач-гід (3) Журналіст (5) — Режисер (6) Бібліограф (2) — Аудитор (4) Фармацевт (2) — Юрисконсульт (3) Генетик (2) — Архітектор (6) Продавець (3) — Оператор поштового зв’язку (4) Соціальний працівник (3) — Підприємець (5) Викладач ВНЗ (3) — Музикант-виконавець (6) Економіст (4) — Менеджер (5) Коректор (4) — Диригент (6) Інспектор митниці (5) — Художник-модельєр (б) Телефоніст (1) — Орнітолог (2) Агроном (1) — Топограф (4) Лісник (1) — Директор (5) Майстер із пошиття одягу (1) — Хореограф (б) Історик (2) — Інспектор ДАІ (4) Антрополог (2) — Екскурсовод (3) Вірусолог (2) — Актор (6) Офіціант (3) — Товарознавець (5) Головний бухгалтер (4) — Інспектор карного розшуку (5) Перукар-модельєр (6) — Психолог (3) Бджоляр (1) — Комерсант (5) Суддя (3) — Стенографіст (4)

  Підрахуй кількість плюсів у бланку відповідей. Максимальна кількість плюсів указує на приналежність до одного з шести професійних типів.

  1. Реалістичний тип Професіонали даного типу схильні займатися конкретними речами та їх використанням, надають перевагу заняттям, що вимагають застосування фізичної сили, спритності. Орієнтовані в основному на практичну працю, швидкий результат діяльності. Здібності до спілкування з людьми, формулювання та викладення думок розвинені слабкіше.Найчастіше люди цього типу обирають професії механіка, електрика, інженера, агронома, садівника, кондитера, кухаря й інші професії, які передбачають вирішення конкретних завдань, рухливість, наполегливість, зв’язок із технікою. Спілкування не є провідним у структурі діяльності.

  2. Інтелектуальний тип Професіонали даного типу вирізняються аналітичністю, раціоналізмом, незалежністю, оригінальністю, не схильні орієнтуватися на соціальні норми. Мають доволі розвинені математичні здібності, хороше формулювання і викладення думок, схильні до вирішення логічних, абстрактних завдань. Люди цього типу надають перевагу професіям науково-дослідного напрямку: ботанік, фізик, філософ, програміст тощо., у діяльності яких необхідні творчі здібності та нестандартне мислення. Спілкування не є провідним видом діяльності. Найчастіше люди цього типу обирають такі професії, як: бухгалтер, патентознавець, нотаріус, топограф, коректор тощо, спрямовані на опрацювання інформації, наданої у вигляді умовних знаків, цифр, формул, текстів. Сфера спілкування в таких видах діяльності обмежена й не є головною, що цілком влаштовує даний тип особистостей. Комунікативні та організаторські здібності розвинені слабко, зате чудово —виконавські риси.

  3. Соціальний тип Професіонали даного типу гуманні, чутливі, активні, орієнтовані на соціальні норми, здатні співпереживати, розуміти емоційний стан іншої людини.Володіють хорошими вербальними (словесними) здібностями, залюбки спілкуються з людьми. Хист до математики розвинений слабше.Люди цього типу орієнтовані на працю, головна суть якої — взаємодія з іншими особами, можливість вирішувати завдання, що передбачають аналіз поведінки й навчання людей. Можливі сфери діяльності: навчання, лікування, обслуговування тощо, що вимагає постійного контакту й спілкування з людьми, здібностей переконувати.

  4. Артистичний типПрофесіонали даного типу оригінальні, незалежні в прийнятті рішень, рідко орієнтуються на соціальні норми й схвалення, мають незвичний погляд на життя, гнучкість і швидкість мислення, високу емоційну чутливість. Стосунки з людьми будують, опираючись на свої відчуття, емоції, уяву, інтуїцію. Володіють хорошою реакцію й загостреним сприйняттям. Люблять і вміють спілкуватися.Професійна схильність найбільше пов’язана з акторсько-сценічною, музичною, образотворчою діяльністю.

  5. Заповзятливий типПрофесіонали даного типу кмітливі, практичні, швидко орієнтуються в складній ситуації, схильні до самостійного прийняття рішень, соціальної активності, лідерства; тяжіють до пригод (можливо, авантюрних). Володіють доволі розвиненими комунікативними здібностями.Не схильні до занять, що вимагають посидючості, великої й тривалої концентрації уваги. Надають перевагу діяльності, яка вимагає енергії, організаторських здібностей. Професії: підприємець, менеджер, продюсер тощо, пов’язані з керівництвом, управлінням і впливом на різних людей у різних ситуаціях.

  6. Конвенціональний тип Професіонали даного типу практичні, конкретні, не люблять відступати від задуманого, енергійні, орієнтовані на соціальні норми. Надають перевагу чітко визначеній діяльності, обирають із навколишнього середовища мету й завдання, поставлені перед ними звичаями й суспільством. Зазвичай обирають професії, пов’язані з канцелярськими й розрахунковими роботами, створенням та оформленням документів, установленням кількісних співвідношень між числами, системами умовних знаків.

© 2010 «Міжнародний благодійний
фонд імені Ярослава Мудрого »
Разработка сайта -
Activemedia
играть онлайн гта5 игра спанч боб губка квадратные штаны виагра купить онлайн онлайн игра копатель 2