• МГО "КОНГРЕС СПРИЯННЯ ЗАХИСТУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ"

  Міжнародна громадська організація “Конгрес сприяння захисту української мови”, надалі – “Організація”, є міжнародною громадською організацією, яка об’єднує громадян України, іноземних громадян та створена на принципах добровільності й спільності інтересів її членів для сумісної реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.

  Організація створена та діє на основі Конституції України, чинного законодавств, законодавства держав, у яких створені осередки Організації у відповідності до чинного законодавства та цього Статуту.

  Організація є неприбутковою, не передбачає отримання прибутків від своєї діяльності.

  Організація має повне та скорочене найменування.
  – повне найменування Організації: Міжнародна громадська організація “Конгрес сприяння захисту української мови”,
  – скорочене найменування Організації: МГО “Конгрес сприяння захисту української мови”.

  Організація будує свою діяльність на основі права вільного вступу й виходу з неї, рівноправності всіх членів, їх участі в прийнятті рішень з усіх питань статутної діяльності, гласності та законності.

  Організація набуває права юридичної особи в установленому законом порядку, має самостійний баланс, набуває та відчужує майнові права, користується власними рахунками в банках, має печатку , штампи, символіку, зразки яких затверджуються Президією Організації. Символіка реєструється в установленому Законом порядку.

  Організація відповідає за своїми зобов’язаннями належним їй майном, на яке, згідно чинного законодавства, може бути звернуте стягнення.

  Держава не відповідає за зобов’язання Організації, а Організація не відповідає за зобов’язання держави.

  Організація не відповідає за особисті зобов’язання своїх членів, а члени Організації – за зобов’язання Організації.

  Організація має повну самостійність у питаннях визначення форм управління, прийняття рішень.

  Організація поширює свою діяльність на всю територію України, а також Російської Федерації, має міжнародний статус.

  САЙТ

© 2010 «Міжнародний благодійний
фонд імені Ярослава Мудрого »
Разработка сайта -
Activemedia
играть онлайн гта5 игра спанч боб губка квадратные штаны виагра купить онлайн онлайн игра копатель 2