• МГО "ФЕДЕРАЦІЯ ЖІНОК ЗА МИР У ВСЬОМУ СВІТІ"

  Міжнародна громадська організація «Федерація жінок за мир у всьому світі» зареєстрована Міністерством Юстиції України в 2007 році. Це добровільна, неприбуткова, неурядова, позапартійна, міжнародна громадська організація, яка на добровільних засадах об’єднує громадян України, інших держав, а також колективних членів у досягненні мети і завдань, передбачених Статутом організації. Федерація здійснює свою діяльність на засадах гласності, законності, добровільності, рівноправності, єдності інтересів її членів, відкритості й демократичності, гуманності та самоврядування.

  Метою діяльності організації є задоволення та захист законних соціальних, економічних, культурних, творчих, вікових, спортивних та інших спільних інтересів своїх членів, спрямованих на відродження та ствердження загальнолюдських, національних та сімейних цінностей.

  Федерація має наступні завдання:
  сприяння спільній роботі жінок, з метою консолідації зусиль у побудові громадянського суспільства, здорових родин, вирішенні складних проблем що постали перед жінкою та родиною, вихованні культури миру, формуванні високодуховних, моральних та сімейних цінностей з метою створення мирної світової родини, що виходить за межі культури, релігії, раси або національності, та прагне до загального процвітання, гармонії та добробуту;
  сприяння зміцненню дружніх відносин між жінками різних національностей в Україні та за її межами для подолання політичних, національних, культурних, релігійних та расових бар’єрів;
  здійснення співпраці з державними та громадськими структурами, засобами масової інформації з метою сприяння розвитку моральних, духовних, творчих, інтелектуальних та фізичних якостей людини, та висвітлення діяльності Федерації;
  участь у здійсненні освітньої та дослідницької діяльності з питань людських відносин, сім’ї, шлюбу, прав людини, прав жінки та її соціального захисту, захисту материнства та дитинства, охорони здоров’я, освіти, світової культури, історії, філософії, релігієзнавства та інших;
  сприяння пропаганді ідеалістичного світогляду, який є основою загальнолюдських цінностей і моралі та сприяння формуванню доброзичливого, оптимістичного та життєстверджуючого світосприйняття;
  сприяння освітнім програмам та діяльності, що заохочує дотримання цнотливості та моралі, сприяє створенню міцних шлюбів та становленню світогляду що базується на сімейних цінностях, зміцнює взаємозв’язок поколінь;
  сприяння дослідженням в галузі освіти і морально-етичного виховання і публікації результатів цих досліджень, пропаганда досягнень в галузі культурної і моральної освіти;
  дослідження і сприяння популяризації етичних систем різних культур світу;сприяння поширенню інформації з різних галузей (психології, педагогіки, естетики, літератури, мистецтва, історії, культурології, технології, релігієзнавства, медицини тощо), яка сприяє піднесенню освіченості широких верств населення.

  Для виконання поставлених завдань Федерація здійснює наступні практичні кроки:
  з метою розвитку гуманітарних, культурних та інших контактів співпрацює з жіночими організаціями України та інших країн, національними та міжнародними організаціями, асоціаціями, та об’єднаннями, фондами, підприємствами, закладами освіти, культури, охорони здоров’я та іншими;
  здійснює організацію та проведення благодійних акцій, проектів та програм;організовує конференції, семінари, симпозіуми, лекції, освітні програми, конкурси, дискусійні клуби, зустрічі, «круглі столи», громадські опитування, виставки та інші заходи;
  бере участь у національних, державних та регіональних програмах, що сприяють реалізації поставлених мети та завдань;сприяє організації та проведенню концертів, фестивалів, культурних вечорів та інших культурно-масових та просвітницьких заходів;
  бере участь у виконанні міжнародних програм, укладає угоди з неурядовими організаціями та компаніями інших країн, бере участь у діяльності міжнародних товариств, асоціацій та союзів, в тому числі на правах їх членів;
  бере участь у наданні допомоги талановитій творчій молоді, вчителям, вченим, студентам, учням;
  сприяє створенню, організації та проведенню різноманітних тренінгів, гуртків та курсів, в тому числі з викладання іноземних мов, створенню аудіо та відеотек;
  делегує своїх членів для участі у міжнародних симпозіумах, конференціях, семінарах та інших заходах відповідно до законодавства;
  надає своїм членам інформаційну, організаційну, матеріальну підтримку з тих питань, що сприяють виконанню поставлених перед організацією завдань.

  САЙТ

© 2010 «Міжнародний благодійний
фонд імені Ярослава Мудрого »
Разработка сайта -
Activemedia
играть онлайн гта5 игра спанч боб губка квадратные штаны виагра купить онлайн онлайн игра копатель 2