• ІНСТИТУТ ПІСЛЯДТИПЛОМНОЇ ОСВІТИ КНУ ІМЕНІ Т.Г.ШЕВЧЕНКА

  Постійно діючою ланкою у національній системі післядипломної освіти є Інститут післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка, який забезпечує фахове удосконалення громадян, поглиблення, розширення і оновлення професійних знань, умінь і навичок в умовах конкурентного середовища. Інститут післядипломної освіти також забезпечує одержання нової кваліфікації, нової спеціальності та професії на основі здобутого раніше рівня освітньої та професійної підготовки і набутого практичного досвіду та індивідуальне самостійне навчання людини незалежно від віку.

  Інститут післядипломної освіти створений у 1949 році і є структурним підрозділом Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Метою діяльності Інституту післядипломної освіти є задоволення індивідуальних потреб громадян в особистісному та професійному зростанні, а також забезпечення потреб держави у кваліфікованих кадрах високого рівня професіоналізму та культури, здатних компетентно і відповідально виконувати посадові функції, впроваджувати у виробництво новітні технології управління, сприяти подальшому соціально-економічному розвитку суспільства.

  Завдання, які ставить перед собою Інститут післядипломної освіти визначаються на основі вимог суспільства до кадрового забезпечення галузей господарства, до засобів, форм і методів професійної діяльності на основі освітньо-професійних програм відповідного напряму та включає широкий спектр фахової, психологічної, соціальної, економічної, правової, організаторської підготовки фахівців тощо. Навчання в Інституті забезпечує поєднання фундаментальності науково-теоретичного матеріалу з практичною спрямованістю у вирішенні конкретних завдань розвитку відповідних галузей.

  Основними принципами діяльності Інституту післядипломної освіти є:
  науковість, гуманізація, демократизація, єдність, комплексність, диференціація, інтеграція, безперервність, модульність, індивідуалізація, наскрізність;
  зв’язок з процесом ринкових перетворень, різних форм власності і господарювання;
  орієнтація на актуальні та перспективні сфери трудової діяльності згідно з попитом на ринку праці;
  відповідність державним вимогам та освітнім стандартам.

  На сьогодні Інститут післядипломної освіти здійснює перепідготовку (заочна форма навчання) за спеціальностями: «Правознавство», «Психологія», «Фінанси», «Облік і аудит», «Міжнародні відносини», «Міжнародне право», «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародний бізнес», «Міжнародна інформація».

  Гарантом якості навчального процесу в Інституті є високопрофесійні науково-педагогічні працівники. Високий рівень фахової підготовки забезпечують 30 професорів і 80 доцентів та кандидатів наук, інші висококваліфіковані працівники з великим досвідом наукової та практичної роботи.

  Підготовка фахівців високого рівня супроводжується постійною актуалізацією навчальних планів із урахуванням потреб життя і розвитку науки, а також вимог Болонського процесу, підготовкою підручників нового покоління, запровадженням інтерактивних технологій у навчальному процесі, а також інтеграцією освіти із практичною діяльністю. При оцінюванні знань студентів використовуються сучасна модульно-рейтингова система оцінки знань студентів та ефективні технології, спрямовані на активізацію та підвищення якості самостійної роботи студентів.

  САЙТ

© 2010 «Міжнародний благодійний
фонд імені Ярослава Мудрого »
Разработка сайта -
Activemedia
играть онлайн гта5 игра спанч боб губка квадратные штаны виагра купить онлайн онлайн игра копатель 2