• ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

  Інформація
  про Державний вищий навчальний заклад
  «Донецький національний технічний університет»

  1. Коротка історична довідка, загальна інформація про діяльність ВНЗ.

  Донецький національний технічний університет (ДонНТУ) – один з найбільших технічних вузів України. Заснований у травні 1921 року, він у 1926 р. був реорганізований у гірничий інститут, у 1935 р. – в індустріальний та у 1960 р. – в політехнічний. У вересні 1993 р. Донецький політехнічний інститут отримав статус державного технічного університету, з серпня 2001 р. – національного технічного університету. З 1990 року Донецький національний технічний університет очолює ректор  Мінаєв Олександр Анатолійович – доктор  технічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України. У 1941 р. університет, перший серед технічних навчальних закладів України, за заслуги у підготовці висококваліфікованих інженерно-технічних кадрів нагороджено орденом Трудового Червоного Прапору, а у 2003 році за успіхи у підготовці інженерних кадрів для В’єтнамської народної республіки – орденом  Дружби В’єтнаму.

  Донецький національний технічний університет – родоначальник вищої технічної та економічної освіти у Донбасі. Наукові і педагогічні школи ВНЗ сприяли розвитку мережі наукових установ та навчальних закладів Донбасу. З використанням його наукового і кадрового потенціалу створені Донбаська державна академія машинобудування (м. Краматорськ), Донбаська національна академія архітектури і будівництва (м. Макіївка), а також ряд науково-дослідних і проектних інститутів. За 90-річну історію університет підготував понад 142 тис. фахівців, у тому числі більш ніж 3000 – іноземних, для 87 країн світу.

  Серед випускників ДонНТУ –  6 Героїв Радянського Союзу, близько 30 Героїв праці, 8 Героїв України, понад 150 лауреатів Державних премій, керівники країни, регіонів, міністерств, промислових підприємств, відомі державні і політичні діячі, вчені. У свій час серед студентів ДонНТУ були М. С. Хрущов, О. Ф. Засядько, О. П. Ляшко, А. Б. Солов’яненко, Ю. Л. Звягільський, В. Ф. Янукович, А. П. Клюєв, Ю. П. Ященко та багато інших відомих державних і політичних діячів.

  Уперше серед вищих навчальних закладів України Донецьким національним технічним університетом  розроблена концепція мовної підготовки студентів і створені спеціальні мовно-технічні факультети, на яких навчання здійснюється іноземною мовою. Один із них, німецький технічний, створений у 1992 році спільно з Магдебурзьким університетом при підтримці фірми “Сіменс”, визнаний еталонним пілот-проектом DAAD.

  Набутий університетом досвід впровадження в навчальний процес інноваційних технологій навчання і виховання, що забезпечують значний внесок у розвиток інтеграції вітчизняної вищої освіти в європейський та світовій простір, надав можливість у 2011 році висунути колектив вчених ДонНТУ на здобуття Державної премії України і галузі освіти.

  З 1996 року у Донецькому національному технічному університеті відкрита і успішно діє магістратура державного управління, в якій для органів виконавчої влади і місцевого самоврядування за 15 років підготовлено 1142 магістри за спеціальністю “Державна служба”. Викладацький корпус 100 кафедр і сорока їх філій, структурних підрозділів III-ІV рівня акредитації нараховує 1538 чол., серед них: 1 член-кореспондент НАН України, 49 академіків і членів-кореспондентів галузевих академій, 25 заслужених діячів науки і заслужених працівників освіти України, 3 заслужених винахідники України, 3 заслужених тренери України, 1 заслужений шахтар України, 133 докторів наук, професорів і 672 кандидатів наук, доцентів.

  На основі багаторічної теоретичної і експериментальної діяльності склалися 10 відомих в Україні та за її межами наукових шкіл в галузях: геологія, геоінформатика, гірництво, металургія і металознавство, машинобудування, електромеханіка і автоматизація, енергетика і електротехніка, хімічна технологія та екологія, комп’ютерна інженерія, економіка. Вчені університету внесли значний внесок у розвиток вітчизняної і світової науки, збагативши її важливими винаходами і фундаментальними розробками. Тільки за останні роки сім вчених ДонНТУ стали лауреатами Державних премій України. Результати восьми фундаментальних досліджень професорів університету зареєстровані як наукові відкриття.

  За роки існування ВНЗ отримано 4700 авторських свідоцтв СРСР і патентів на винаходи, з них 690 винаходів зі студентами, 110 патентів за кордоном і продано 12 ліцензій закордонним фірмам. Також отримано 615 патентів України на винаходи, 120 патентів на корисні моделі, 3 свідоцтва на товарний знак. Впроваджено в народному господарстві 600 винаходів. У 2009-2010 роках  співробітники університету виконали та впровадили 9 розробок регіонального та 1 міського призначення.

  В 2009 році вчені ДонНТУ одержали найвищу нагороду «Святий Георгій» на міжнародному форумі «Високі технології XXI століття, якій відбувався у Москві. За дорученням Донецької облдержадміністрації ДонНТУ є головною організацією  з виконання державного доручення щодо розробки «Комплексної програми соціального та економічного розвитку Донбасу до 2020 р.». Багато положень цієї програми повністю чи частково вже реалізується підприємствами Донецького регіону.

  В університеті сформувалася та успішно працює комплексна система організації та підвищення ефективності науково-технічної творчості студентів. Починаючі з середини вісімдесятих років минулого сторіччя і дотепер, ДонНТУ щорічно займає одне з перших місць  у групі технічних ВНЗ. Якість інженерної підготовки двічі відзначалася і на світовому рівні: на всесвітніх конгресах з інженерної освіти у 1995 р. – бронзовою медаллю, а у 2000 р. – срібною медаллю.

  У 2009-2010 роках за підсумками Всеукраїнських олімпіад студенти університету отримали 89 призових місць. Це один з найкращих показників серед всіх вузів України. Призерами та переможцями міжнародних олімпіад стали 119 студентів. Переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт стали 115 студентів, Міжнародного конкурсу – 38 студентів. 1 студентська наукова робота нагороджена премією НАН України і 2 роботи відзначені Похвальною грамотою НАН України.

  ДонНТУ – визнаний в світі вищий навчальний заклад, який активно здійснює міжнародне науково-технічне співробітництво з понад 70 відомими університетами  із 20 країн світу і 30 зарубіжними фірмами, є членом 22 провідних міжнародних освітніх організацій, серед яких “Асоціація Європейських Університетів” (Женева, Швейцарія), “Міжнародний центр Інженерної Освіти при ЮНЕСКО” (Мельбурн, Австралія), “Європейське товариство інженерної освіти”. В університеті розроблена та успішно впроваджується комплексна програм інтеграції в національну та міжнародну систему освіти.

  ДонНТУ – один із засновників Асоціації технічних університетів України, має 75 договорів про співпрацю з міжнародними організаціями, ВНЗ та підприємствами. Тільки у 2010 році партнерами ДонНТУ стали 2 російських і 2 французьких ВНЗ. У продовж цього року більш ніж  230 представників ДонНТУ були відряджені в 18 країн світу, студентами і викладачами університету було отримано 120 грантів. Університет веде підготовку фахівців за 36 напрямами, які включають 65 спеціальностей III і IV рівнів акредитації, а також за 17 спеціальностями I рівня акредитації.

  На цей час в ДонНТУ навчається понад 24 тис. студентів та слухачів. Підготовка науково-педагогічних кадрів через аспірантуру та докторантуру здійснюється в ДонНТУ за 46 та 36 спеціальностями відповідно. Працівники університету щорічно захищають 6-8 докторських та 25-30 кандидатських дисертацій. Функціонує 7 спеціалізованих рад з захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів,  з яких 5 – докторські та 2 – кандидатські. Університет вкладає значні кошти у збереження і розвиток матеріальної бази, створення сучасних телекомунікаційних та інформаційних технологій. У складі матеріально-технічної бази ДонНТУ 31 навчальний і лабораторний корпус, 7 майстерень, 19 гуртожитків, 4 спортивних комплекси, 3 стадіони, спортивний манеж, басейн, 6 студентських їдалень, 8 медичних пунктів, два оздоровчих комплекси.

  На цей час ДонНТУ будує сучасний інформаційно-бібліотечний центр загальною площею близько 10000м2. В навчальний процес впроваджено понад 1800 комп’ютерних місць. Створена одна з найбільш розвинених в Україні корпоративна комп’ютерна мережа. Вона поєднує понад 1700 комп’ютерів і понад 25 серверів, розташованих у 9 навчальних корпусах. Мережа має вихід у INTERNET через 2 зовнішніх канали. У найбільш насичених комп’ютерною технікою корпусах прокладені оптико-волоконні лінії зв’язку.

  ДонНТУ є регіональним центром  наукової мережі URAN, через яку університет інтегровано до науково-освітнього інформаційного простору України і приєднано до європейської науково-освітньої мережі GEANT 2. Завдяки цьому працівники мають якісно новий рівень доступу до загальноєвропейських наукових і освітніх інформаційних ресурсів. Університет є членом Української Академічної Grid Ініціативи – UAGI, що дозволить дослідникам ДонНТУ мати доступ до надпотужних обчислювальних ресурсів Європи і України.

  Згідно з рейтингами ВНЗ України, що проводять Міністерство освіти і науки України та інші установи, ДонНТУ стабільно займає високі місця. Так, у загальнонаціональному рейтингу «Компас», у якому беруть участь 234 українських ВНЗ III-IV рівнів акредитації, ДонНТУ входить до п’ятірки найкращих ВНЗ України. У регіональному рейтингу вищих навчальних закладів сходу України ДонНТУ вийшов у лідери. Це визнання роботодавців на підставі оцінки відповідності знань та навичок випускників університету запитам ринку праці.

  2. Структура  Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет» До складу університету входять 6 інститутів, 22 факультети, магістратура державного управління, 5 технікумів, підготовче відділення для іноземних громадян, 3 навчальних центри (підвищення кваліфікації кадрів, підготовки до вступу до ВНЗ, дистанційного навчання), кафедра військової підготовки, науково-дослідна частина, 2 проблемні лабораторії, науково-технічна бібліотека з фондом понад 1,9 млн. томів, німецький читальний зал Гете-інституту.

  Таблиця № 1. Структурні підрозділи Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет»

  № з/п Структурні підрозділи Факультети
  1 Донецький національний технічний університет (базовий ВНЗ)
  83001, м. Донецьк, вул. Артема, 58
  Інститут гірництва та геології Гірничій факультет
  Гірничо-геологічний факультет
  Фізико-металургійний факультет
  Факультет екології та хімічної технології
  Факультет інженерної механіки та машинобудування
  Електротехнічний факультет
  Факультет комп’ютерних наук і технологій
  Факультет комп’ютерних інформаційних технологій і автоматики
  Факультет радіотехніки та спеціальної підготовки
  Навчально-науковий інститут “Вища школа економіки і менеджменту” Факультет економіки
  Факультет менеджменту
  Інститут міжнародного співробітництва Німецький технічний факультет
  Французький технічний факультет
  Факультет по навчанню іноземних студентів
  Інститут післядипломної освіти Факультет перепідготовки кадрів
  Заочний факультет
  2 Автомобільно-дорожний інститут Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет”
  84646, Донецька область, м. Горлівка, вул. Кірова, 51
  Факультет автомобільного транспорту
  Факультет автомобільних шляхів
  Факультет економіки і управління
  Факультет транспортних технологій
  3 Красноармійський індустріальний інститут Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет”
  85300, Донецька область, м. Красноармійськ, площа Шибанкова, 2
  Факультет технології і організації виробництва
  Факультет дистантного і заочного навчання
  4 Артемівський індустріальний технікум Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет”
  84509, Донецька область, м. Артемівськ, вул. Чайковського, 63
  5 Горлівський автодорожний технікум Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет”
  84601, Донецька область, м. Горлівка, проспект Леніна, 5
  6 Зуївський енергетичний технікум Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет”
  86783, Донецька область, м. Зугрес, вул. Станційна, 1
  7 Костянтинівський індустріальний технікум Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет”
  84509, Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 168
  8 Харцизький металургійний технікум Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет”
  86700, Донецька область, м. Харцизьк, вул. Нахімова, 32А

   

  3. Перелік напрямів підготовки і спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання у Державному вищому навчальному закладі «Донецький національний технічний університет»

  3.1. Галузі знань і спеціальності, за якими здійснюється підготовка молодших спеціалістів

  Галузь знань Спеціальність
  № з/п Шифр Назва Шифр Назва
  1 0201 Культура 5.02010501 Діловодство
  2 0305 Економіка та підприємництво 5.03050401 Економіка підприємства
  5.03050702 Комерційна діяльність
  5.03050801 Фінанси і кредит
  5.03050901 Бухгалтерський облік
  3 0306 Менеджмент і адміністрування 5.03060101 Організація виробництва
  4 0401 Природничі науки 5.04010602 Прикладна екологія
  5 0504 Металургія та матеріалознавство 5.05040106 Обробка металів тиском
  6 0505 Машинобудування та матеріалообробка 5.05050205 Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств
  5.05050206 Обслуговування та ремонт обладнання підприємств будівельних матеріалів
  5.05050401 Зварювальне виробництво
  7 0506 Енергетика та енергетичне машинобудування 5.05060101 Монтаж і експлуатація теплоенергетичного устаткування теплових електростанцій
  8 0507 Електротехніка та електромеханіка 5.05070101 Монтаж і експлуатація електроустаткування електростанцій і енергосистем
  5.05070104 Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд
  9 0513 Хімічна технологія та інженерія 5.05130109 Виробництво тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів
  10 0701 Транспорт і транспортна інфраструктура 5.07010102 Організація перевезень і управління на автотранспорті
  5.07010602 Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

   

  3.2. Галузі знань і напрями підготовки бакалаврів

  Галузь знань Напрям підготовки
  № з/п Шифр Назва Шифр Назва
  1 0305 Економіка та підприємництво 6.030501 Економічна теорія
  6.030502 Економічна кібернетика
  6.030503 Міжнародна економіка
  6.030504 Економіка підприємства
  6.030505 Управління персоналом та економіка праці
  6.030507 Маркетинг
  6.030508 Фінанси і кредит
  6.030509 Облік і аудит
  2 0306 Менеджмент і адміністрування 6.030601 Менеджмент
  3 0401 Природничі науки 6.040103 Геологія
  6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування
  4 0501 Інформатика та обчислювальна техніка 6.050101 Комп’ютерні науки
  6.050102 Комп’ютерна інженерія
  6.050103 Програмна інженерія
  5 0502 Автоматика та управління 6.050201 Системна інженерія
  6.050202 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
  6 0503 Розробка корисних копалин 6.050301 Гірництво
  6.050303 Переробка корисних копалин
  7 0504 Металургія та матеріалознавство 6.050401 Металургія
  6.050403 Інженерне матеріалознавство
  8 0505 Машинобудування та матеріалообробка 6.050502 Інженерна механіка
  6.050503 Машинобудування
  9 0506 Енергетика та енергетичне машинобудування 6.050601 Теплоенергетика
  10 0507 Електротехніка та електромеханіка 6.050701 Електротехніка та електротехнології
  6.050702 Електромеханіка
  11 0508 Електроніка 6.050802 Електронні пристрої та системи
  12 0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок 6.050901 Радіотехніка
  6.050903 Телекомунікації
  13 0510 Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології 6.051002 Метрологія, стандартизація та сертифікація
  6.051003 Приладобудування
  14 0513 Хімічна технологія та інженерія 6.051301 Хімічна технологія
  15 0601 Будівництво та архітектура 6.060101 Будівництво
  16 0701 Транспорт і транспортна інфраструктура 6.070101 Транспортні технології (за видами транспорту)
  6.070106 Автомобільний транспорт
  17 0801 Геодезія та землеустрій 6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій
  18 1701 Інформаційна безпека 6.170102 Системи технічного захисту інформації

   

  3.3. Галузі знань і спеціальності, за якими оголошено прийом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста і магістра

  Галузь знань Спеціальність
  № з/п Шифр Назва Шифр Назва
  1 0305 Економіка та підприємництво 7.03050101 Економічна теорія
  8.03050101
  7.03050201 Економічна кібернетика
  8.03050201
  7.03050301 Міжнародна економіка
  8.03050301
  7.03050401 Економіка підприємства
  8.03050401
  7.03050501 Управління персоналом та економіка праці
  8.03050501
  7.03050801 Фінанси і кредит
  8.03050801
  7.03050901 Облік і аудит
  8.03050901
  2 0306 Менеджмент і адміністрування 7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування
  8.03060101
  8.03060102 Менеджмент інноваційної діяльності
  7.03060104 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
  8.03060104
  3 0401 Природничі науки 7.04010301 Геологія
  8.04010301
  7.04010601 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування
  8.04010601
  4 0501 Інформатика та обчислювальна техніка 7.05010101 Інформаційні управляючі системи та технології
  8.05010101
  7.05010105 Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг
  8.05010105
  7.05010201 Комп’ютерні системи та мережі
  8.05010201
  7.05010202 Системне програмування
  8.05010202
  7.05010203 Спеціалізовані комп’ютерні системи
  8.05010203
  7.05010302 Інженерія програмного забезпечення
  8.05010302
  5 0502 Автоматика та управління 7.05020101 Комп’ютеризовані системи управління та автоматика
  8.05020101
  7.05020201 Автоматизоване управління технологічними процесами
  8.05020201
  6 0503 Розробка корисних копалин 7.05030101 Розробка родовищ та видобування корисних копалин
  8.05030101
  7.05030102 Шахтне і підземне будівництво
  8.05030102
  7.05030103 Буріння свердловин
  8.05030103
  7.05030104 Маркшейдерська справа
  8.05030104
  7.05030301 Збагачення корисних копалин
  8.05030301
  7 0504 Металургія та матеріалознавство 7.05040101 Металургія чорних металів
  8.05040101
  7.05040102 Металургія кольорових металів
  8.05040102
  7.05040104 Обробка металів тиском
  8.05040104
  7.05040106 Промислова теплотехніка
  8.05040106
  7.05040301 Прикладне матеріалознавство
  8.05040301
  7.05040304 Металознавство
  8.05040304
  7.05040305 Термічна обробка металів
  7.05040305
  8 0505 Машинобудування та матеріалообробка 7.05050201 Технології машинобудування
  8.05050201
  7.05050205 Гідравлічні машини, гідроприводи та гідро пневмоавтоматика
  8.05050205
  7.05050301 Металорізальні верстати та системи
  8.05050301
  7.05050308 Підйомно-транспортні, дорожні, меліоративні машини і обладнання
  8.05050308
  7.05050309 Гірничі машини та комплекси
  8.05050309
  7.05050311 Металургійне обладнання
  8.05050311
  7.05050315 Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів
  8.05050315
  9 0506 Енергетика та енергетичне машинобудування 7.05060101 Теплоенергетика
  8.05060101
  7.05060103 Теплові електричні станції
  8.05060103
  7.05060105 Енергетичний менеджмент
  8.05060105
  10 0507 Електротехніка та електромеханіка 7.05070101 Електричні станції
  8.05070101
  7.05070102 Електричні системи і мережі
  8.05070102
  7.05070103 Електротехнічні системи електроспожівання
  8.05070103
  7.05070204 Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
  8.05070204
  7.05070205 Електромеханічні системи геотехнічних виробництв
  8.05070205
  11 0508 Електроніка 7.05080202 Електронні  системи
  8.05080202
  12 0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок 7.05090103 Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси
  8.05090103
  7.05090302 Телекомунікаційні системи та мережі
  8.05090302
  13 0510 Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології 7.05100304 Прилади і системи екологічного моніторингу
  8.05100304
  14 0513 Хімічна технологія та інженерія 7.05130104 Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів
  8.05130104
  7.05130105 Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів
  8.05130105
  7.05130108 Хімічні технології високомолекулярних сполук
  8.05130108
  15 0601 Будівництво та архітектура 7.06010105 Автомобільні дорогі і аеродроми
  8.05010105
  16 0701 Транспорт і транспортна інфраструктура 7.07010102 Організація перевезень і управління на транспорті
  8.07010102
  7.07010104 Організація і регулювання дорожнього руху
  8.07010104
  7.07010601 Автомобілі та автомобільне господарство
  8.07010601
  17 0801 Геодезія та землеустрій 7.08010101 Геодезія
  8.08010101
  7.08010103 Землеустрій та кадастр
  8.08010103
  7.08010105 Геоінформаційні системи і технології
  8.08010105
  18 1501 Державне управління 8.15010005 Державна служба
  19 1701 Інформаційна безпека 7.17010201 Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки
  8.17010201
  20 1801 Специфічні категорії 7.18010001 Якість, стандартизація та сертифікація
  8.18010010
  8.18010012 Управління інноваційною діяльністю

   

  3.4. Перелік наукових спеціальностей, за якими в ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»  відкрити аспірантура і докторантура

  № з/п Шифр Назва Підрозділ, у якому здійснюється  підготовка
  1. 01.04.07 Фізика твердого тіла аспірантура докторантура
  2. 01.05.02 Математичне моделювання та обчислювальні методи (технічні науки) аспірантура
  3. 02.00.01 Неорганічна хімія аспірантура докторантура
  4. 02.00.03 Органічна хімія аспірантура
  5. 02.00.04 Фізична хімія аспірантура
  6. 04.00.11 Геологія металевих і неметалевих корисних копалин аспірантура докторантура
  7. 05.01.01 Прикладна геометрія, інженерна графіка аспірантура докторантура
  8. 05.02.01 Матеріалознавство аспірантура докторантура
  9. 05.02.02 Машинознавство аспірантура
  10. 05.02.08 Технологія машинобудування аспірантура докторантура
  11. 05.03.01 Процеси механічної обробки, верстати та інструменти аспірантура докторантура
  12. 05.03.05 Процеси та машини обробки тиском аспірантура докторантура
  13. 05.05.03 Двигуни та енергетичні установки аспірантура докторантура
  14. 05.05.06 Гірничі машини аспірантура докторантура
  15. 05.05.08 Машини металургійного виробництва аспірантура докторантура
  16. 05.05.13 Машини та апарати хімічних виробництв аспірантура докторантура
  17. 05.09.01 Електричні машини і апарати аспірантура докторантура
  18. 05.09.03 Електротехнічні комплекси та системи аспірантура докторантура
  19. 05.13.05 Комп’ютерні системи та компоненти аспірантура докторантура
  20. 05.13.06 Інформаційні технології аспірантура
  21. 05.13.07 Автоматизація процесів керування аспірантура докторантура
  22. 05.14.02 Електричні станції, системи і мережі аспірантура докторантура
  23. 05.14.06 Технічна теплофізика і промислова теплоенергетика аспірантура докторантура
  24. 05.15.01 Маркшейдерія аспірантура докторантура
  25. 05.15.02 Підземна розробка родовищ корисних копалин аспірантура докторантура
  26. 05.15.04 Шахтне та підземне будівництво аспірантура докторантура
  27. 05.15.08 Збагачення корисних копалин аспірантура
  28. 05.15.09 Геотехнічна та гірнича механіка аспірантура докторантура
  29. 05.16.01 Металознавство і термічна обробка металів аспірантура докторантура
  30. 05.16.02 Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів аспірантура докторантура
  31. 05.17.07 Хімічна технологія палива і пально-мастильних матеріалів аспірантура докторантура
  32. 05.22.01 Транспортні системи аспірантура
  33. 05.24.01 Геодезія, фотограмметрія та картографія аспірантура докторантура
  34. 05.24.04 Кадастр та моніторинг земель аспірантура
  35. 05.26.01 Охорона праці аспірантура докторантура
  36. 08.00.01 Економічна теорія та історія економічної думки аспірантура докторантура
  37. 08.00.03 Економіка та управління національним господарством аспірантура докторантура
  38. 08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) аспірантура докторантура
  39. 08.00.05 Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка аспірантура докторантура
  40. 08.00.07 Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика аспірантура
  41. 08.00.09 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит аспірантура докторантура
  42. 09.00.03 Соціальна філософія та філософія історії аспірантура докторантура
  43. 09.00.04 Філософська антропологія, філософія культури аспірантура докторантура
  44. 13.00.04 Теорія і методика професійної освіти аспірантура
  45. 21.06.01 Екологічна безпека (технічні науки) аспірантура докторантура
  46. 24.00.02 Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення аспірантура докторантура

   

  4. Середня вартість навчання для громадян України у 2010 / 2011 навчальному році

  Освітньо-кваліфікаційний рівень Вартість навчання  (грн. на рік)
  Денна форма навчання Заочна форма навчання
  Бакалавр 8100 4400
  Спеціаліст 11983 7250
  Магістр 12353 8200
  Вартість навчання  в аспірантурі і докторантурі (грн. на рік)
  Аспірантура 15 000 11 000
  Докторантура 20 000

  5. Юридичні підстави для здійснення освітньої діяльності:
  Ліцензія АВ № 506591 від 10.03.2010 р.
  Сертифікат РД-IV № 058478 від 10.03.2010 р.

  6. Контактна інформація ДонНТУ
  Юридична адреса: 83001, м. Донецьк, вул. Артема, 58.
  Поштова адреса: 83001, м. Донецьк, вул. Артема, 58.
  e-mail: info@dgtu.donetsk.ua
  адреса Web-сайту: http://donntu.edu.ua

   

   

© 2010 «Міжнародний благодійний
фонд імені Ярослава Мудрого »
Разработка сайта -
Activemedia
играть онлайн гта5 игра спанч боб губка квадратные штаны виагра купить онлайн онлайн игра копатель 2