• ПРОГРАМА "УКРАЇНСЬКА ШКОЛА XXI СТОЛІТТЯ"

  Метою програми «Українська школа ХХІ століття» Міжнародного освітнього Фонду імені Ярослава Мудрого є підтримка та розвиток українського шкільництва, вищих навчальних закладів, сприяння розширенню мережі україномовних освітніх закладів в Україні та за її межами.

  Концептуальна сутність Української національної школи

  Світове визнання і трагічна доля України внаслідок її довготривалої бездержавності, складні сучасні соціально-економічні негаразди нового суспільного розвитку українського народу настійно потребують створення зі всієї багатоманітності його етнічного складу нового образу України – української «нації-держави», здатної до самостійного духовного і політичного життя. Першоосновою цього процесу має бути духовне, національне виховання й освіта українського народу, зокрема його українська національна школа, навчання й виховання в якій грунтується на українській національній ідеї, інтегративній основі всього навчально-виховного процесу – державній українській мові, українознавстві, забезпеченні оволодіння учнями цілісною системою правдивих знань про Україну.

  Головна ознака поняття «українська національна школа» витікає із Державної національної програми «Освіта» («Україна ХХІ століття»), її стратегічного спрямування щодо відродження і розбудови національної системи освіти як найважливішого чинника духовного, національного виховання підростаючих поколінь, всього українського народу, забезпечення його входження в світову цивілізовану спільність.

  Виходячи з цієї стислої концептуальної сутності української національної школи, Фонд має в кожній області України базові школи, через які спільно з педагогічними колективами, громадськістю, органами державної влади утверджуються і поширюються засади нової освіти в Україні.

  БАЗОВІ ШКОЛИ ФОНДУ:

  УКРАЇНСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ЛІЦЕЙ КНУ ІМ.Т.Г.ШЕВЧЕНКА

  Сьогодні Український гуманітарний ліцей – це:
  – авторський інноваційний навчальний заклад у складі навчально-наукового комплексу «Сучасна освіта» разом з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка (на чолі) та фізико-математичним ліцеєм;
  – справжній інтелектуально-духовний центр плекання національної еліти України;  – нова якість освіти;
  – профільна освіта міжнародного рівня для 320-х старшокласників від 15 до 17 років (9-11 класи);
  – формування свідомих громадян України з державним мисленням;
  –  золота десятка столиці;
  – навчання та виховання здібної та обдарованої молоді;
  – розвиток особистості, що поєднує самопізнання з відкриттям природи буття людини, всесвіту і суспільства, нації і людства;
  – осередок творчої самореалізації особистості та педагогіки успіху;
  персонифікований досвід Учителя-Майстра
  – колектив високопрофесійних педагогів, серед яких науковці, заслужені вчителі України, відмінники народної освіти України, учителі методисти, переможці та лауреати Всеукраїнського та міського конкурсу “Учитель року”, “Куратор року”;
  храм науки,  центр експериментальної роботи за програмами “Ліцей – родини”, “Розробка та впровадження перспективних освітніх технологій”;
  це школа віри і любові, школа, якій довіряють;
  – щорічні науково – практичні семінари та конференції;
  – дванадцять науково – методичних збірок та навчальних посібників авторські програми, проекти;
  – унікальна освітня база;
  – 21 навчальній кабінет, обладнаний сучасними технічними засобами,
  – 2 комп’ютерні аудиторії, Інтернет, 10 мультимедіа комплексів
  – хореографічний та тренажерний зали, тенісний корт,
  – медіатека, укомплектована найсучаснішою літературою,
  – центр “Здоров’я” (методичний кабінет, фітобар, кімната психологічного розвантаження, механічний масаж),
  – затишна кав’ярня,
  – історико-мистецький центр, який включає картинну галерею сучасного українського малярства, відзначений дипломом “Зразковий музей”, музей “Культурна спадщина України”, музей історії ліцею;
  – методичний кабінет, актова зала, зимовий сад;
  – щорічні перемоги учнів на Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах наукових робіт Малої академії наук;
  – активна участь у телепроектах, конкурсах, інтелектуальних та ділових іграх;
  – школа життєтворчості;
  -творчі партнерські зв’язки з вітчизняними та зарубіжними навчальними закладами.

  ГІМНАЗІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН № 323

  У серпні 2001р. відбулися зміни у статусі школи – спеціалізована з поглибленим вивченням іноземної мови.
  Школа має високопрофесійних, кваліфікованих вчителів, здатних забезпечити глибоке вивчення всіх дисциплін. Результатом зусиль педагогічного колективу є щорічне збільшення рівня знань учнів та випускників школи. Щорічно майже більша кількість учнів вступають у вищі навчальні заклади.   Ми віримо, що наші випускники – творчі, здібні молоді люди, які можуть багато запропонувати нашій державі.
  Навчально-виховний процес у школі забезпечує здобуття учнями не тільки предметів державного компоненту, а й понад державного освітнього мінімуму, здійснює підготовку в галузі гуманітарних, естетичних та екологічних наук. Робота педагогічного колективу спрямована на забезпечення високого загально-культурного, освітнього рівня підготовки молоді; формування основ інтелектуальної, високоморальної, фізично розвинутої особистості з широкими духовними потребами: вироблення у своїх вихованців стійкого бажання і уміння вчитися, постійно поповнювати і поглиблювати свої знання.

  ГІМНАЗІЯ № 191 ІМ.П.Г.ТИЧИНИ

  Гімназія №191 ім. П.Г.Тичини з поглибленим вивченням іноземних мов розпочала свою діяльність як середня школа в 1968 році, у 1978р. закладу було присвоєно ім’я  П.Г.Тичини.

  Пріоритетними  напрямками розвитку є: педагогічні дослідження в рамках науково-методичної теми закладу: “Розвиток творчої особистості в умовах інноваційної освітньої діяльності гімназії”; психолого-педагогічний супровід учасників навчально-виховного процесу та створення умов для творчої самореалізації педагогів та учнів гімназії.   Гімназія є членом Асоціації гімназій та ліцеїв України, Всеукраїнської асоціації “ВГУ”, асоційованим закладом ЮНЕСКО, колективним членом МАН “Дослідник”.
  З 1995 року активно співпрацює з Міжнародним освітнім фондом ім. Я. Мудрого.
  Гімназія є базовим закладом Київського міського педагогічного університету ім. Б.Грінченка.
  Міжнародне співробітництво є одним з провідних напрямків діяльності нашої гімназії. В закладі відпрацьована система виховної роботи, яка базується на засадах національно-патріотичного виховання, а також організація та методичне забезпечення науково-пошукової діяльності, як педагогічного колективу, так і учнів В гімназії розроблено систему мотивованого заохочення.
  У навчальному закладі функціонує видавничий центр .Всі події постійно висвітлюється на шпальтах газет «Моя гімназія», «Батьківське слово», «Поклик», «Наша».
  Два музеї – української словесності та історії гімназії , що діють на базі навчального закладу, стали для учнів справжньою творчою лабораторією.
  Багато цікавих напрацювань є  в гімназії, яка радо відкриває двері для співпраці і обміну досвідом.
  ГІМНАЗІЯ   СЬОГОДНІ   ЦЕ:
  65 вчителів з яких :
  28 вчителів-методистів
  10 старших  вчителів
  39 вчителів вищої кваліфікаційної категорії
  26 вчителів нагороджено значком «Відмінник освіти України»;
  1 «Заслужений працівник освіти»
  2 «Заслужених вчителя України
  2 вчителя нагороджено значком «Василь Сухомлинський»
  1 вчителя нагороджено знаком «Відмінник столичної освіти»
  5 вчителів нагороджено Почесною грамотою Кабінету міністрів України
  ¨ вивчення п’яти іноземних мов (англійська, німецька, французька, італійська, російська);
  ¨ співробітництво з видавництвом Addison  Wesley  Longman  та  Hueber щодо пілотних випробувань підручників та новітніх комунікативних методик;
  ¨ співробітництво з методичним центром Британської ради, American  House;
  ¨ міжнародний обмін з США, Великою Британією, Німеччиною, Францією, Італією, Росією, Туреччиною;
  ¨ стажування вчителів в Німеччині, Італії;
  ¨ експериментальний майданчик ГУОН Київської держадміністрації за «Впровадження елементів дистанційного навчання у середніх загальноосвітніх закладах м. Києва», «Профільне навчання на основі індивідуального вибору учнем траєкторії свого розвитку», «Новітні інформаційні засоби та технології їх застосування у навчально-виховному процесі середньої загальноосвітньої школи»
  ¨ науково-методична тема:  “Розвиток творчої особистості в умовах інноваційної діяльності гімназії”;
  ¨ співпраця з 12 вищими учбовими закладами та науковими установами;
  ¨ комп’ютерне забезпечення навчального процесу, локальна комп’ютерна мережа, постійний доступ до Інтернету, використання мультимедійного центру;
  ¨ сучасний бібліотечно – інформаційний комплекс;
  ¨ психологічна і медична служби;
  потужне видавництво: газети «Поклик», «Моя гімназія», «Батьківське слово», «Першокурсник», журнали «Вісник з кафедри», «My cap of Tea», видавництво посібників, методичок, підручників, збірочок, розробок.

  ГІМНАЗІЯ № 261 М.КИЄВА

  Дата створення: 1986 р.

  Дата реорганізації в гімназію: 2007 р.

  Важливі події та заходи гімназії в 2009-2010 н.р.:

  – Районний конкурс знавців української мови  ім. П.Яцика (9-11 класи);

  – Районна підсумкова конференція учнів-членів МАН «Дослідник»;

  – Районний семінар для членів Школи резерву заступників директорів з НВР «Основні аспекти методичної роботи в сучасному навчальному закладі»;

  – Районний семінар для вчителів музики «Соціо-ігрова педагогіка як спосіб прожити урок музики цікаво»;

  – Районний семінар для молодих спеціалістів англійської мови «Методика проведення електронних уроків з елементами проектної роботи»;

  – Звітно-виборна конференція районної організації профспілок працівників освіти;

  – Розширена колегія про стан травматизму учасників навчально-виховного процесу, створення безпечних умов праці і навчання у закладах освіти Дарницького району;

  – «День письменника»(зустріч із сучасними митцями слова: О.Мудрак, В.Довжиком, А.Каганом, В.Женченком).

  5. Експерименти: вивчення курсу „Християнська етика в українській культурі”  в 1-4 класах;

  – впровадження курсу «Інформатика» в навчальний процес 5-8-х класах;

  – дослідно-експериментальна робота за темою: „Розвиток інтелектуальної складової особистості учня початкової та основної школи на засадах інтегративно-діяльнісного підходу за науково-педагогічним проектом „РОСТОК.

  6. Комп`ютерне забезпечення: – кількість комп’ютерних класів – 3;    – кількість мультимедійних комплексів – 3;    – наявність ПК в кабінетах, бібліотеці.

  СТЕЦІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  Школа у Стецівці функціонує з 30-х років як 4-річна.

  Після Великої Вітчизняної війни — 7-річка, а від 1961 року — 10-річка.

  У новому приміщенні школа працює від 1979 року.

  Нині девізом школи є: «Школа є центром духовного здоров’я й естетичного виховання, творчої думки і несподіваних дитячих відкриттів».

  Проблема, над якою працює школа — створення оптимальних психолого-педагогічних умов для самореалізації індивідуального розвитку особистості.

  В учбовому закладі налагоджена система виховної роботи:

  • дитячі, юнацькі організації:
   • 1-4 класи — дитяче об’єднання «Крок» (клуб рішучих, організованих, кмітливих);
   • 5-11 класи — юнацьке об»єднання «Горизонт».
  • орган учнівського самоврядування — шкільна «Рада Міністрів»

  СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА № 327 М.КИЄВА

  Адміністрація школи:

  Директор – Стасюк Наталія Євгенівна

  Заступник директора з навчально-виховної роботи – Боровик Ірина Василівна

  Заступник директора з іноземних мов – Мудрицька Ірина Володимирівна

  Пріоритети школи:

  • реалізація експериментальної програми “Творча обдарованість”;
  • реалізація експериментальної програми “Комп’ютерна азбука”, “Сходинки до інформатики”;
  • реалізація експериментальної програми “Християнська етика в українській культурі”;
  • реалізація експериментальної програми “1 учень – 1 комп’ютер”;
  • високий рівень початкової освіти;
  • поглиблене вивчення іноземних мов;
  • особистісно-зорієнтоване навчання, розвиток і виховання;
  • система позаурочної роботи.

  Наша школа – це:

  – особистісно орієнтований підхід до кожного учня;

  – створення умов ґрунтовного вивчення і гармонійного розвитку;

  – творчий союз вчителів і учнів;

  – сучасні інноваційні методи й форми навчання і виховання;

  – участь у проектах;

  – розвиток творчого потенціалу;

  – створення атмосфери довіри і співпраці;

  – психологічна допомога;

  – повага до прав і свобод кожної людини.

  Школярі мають змогу поглибити знання з:

  – англійської мови;

  – німецької мови;

  – французької мови;

  – інформатики.

  До послуг школярів:

  – спортивно-оздоровчі гуртки:

  • футбол;

  • загальна фізична підготовка;

  • спеціальна медична група;

  – інтелектуально-розвиваючі гуртки:

  • роботехніки;

  • інформатики «Файлик»;

  • французький клуб;

  • німецький клуб;

  • англійської мови;

  – художньо-естетичні гуртки:

  • фольклорний ансамбль «Мальви»;

  • художньої праці «Вернісаж»;

  • танцювальний;

  • творча студія.

  За сучасними технологіями формування інтелектуального потенціалу особистості  працюють 32 вчителі. Серед них:

  • учителів-методистів – 6;

  • старших вчителів – 5;

  • нагороджені знаком “Відмінник освіти України” – 9;

  • учителів вищої категорії – 13;

  • учителів І категорії – 6.

  Традиції школи:

  • Тиждень школи

  • Святкування обрядових святорії – 6.- 13;тенціалу.

  ання і виховання;

  куематики:

  • Конкурси творчості

  • Спортивні змагання

  • Родинні свята

  • Екскурсії, краєзнавчі акції

  Учні школи є постійними учасниками і переможцями Міжнародного конкурсу „Знавці рідної мови” ім. П. Яцика та Міжнародного математичного конкурсу „Кенгуру”.

  В 2009-2010 н.р. Міжнародний Академічний Рейтинг „Золота фортуна” нагородив педагогічний колектив спеціалізованої школи І ступеня № 327  медаллю „Трудова слава”.

  Участь у проектах і програмах:

  • пілотний майданчик Лонгманівської школи;
  • експериментальний майданчик Міністерства освіти і науки України з апробації підручників англійської мови “English  Weekly, 1 – 4”, автор А.В.Басіна.

  Партнерські зв’язки:

  • Міжнародний благодійний освітянський фонд ім. Я.Мудрого
  • Представництво британського видавництва “Лонгман”
  • Британська рада

  Угоди про співпрацю з іншими освітніми закладами:

  • Національний університет ім. Т.Шевченка
  • Національний педагогічний університет ім. М.Драгоманова
  • Київський міський педагогічний університет ім. Б.Грінченка
  • Національний лінгвістичний університет
  • Київський міський педагогічний коледж
  • Гімназія № 191 ім. П.Г.Тичини

  СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА  № 98

  Спеціалізована школа №98 з поглибленим вивченням англійської мови,одна з найкращих шкіл міста Києва, розташована в Дніпровському районі столиці по вулиці Микитенка,7.  Починаючи з першого класу, учні поглиблено вивчають англійську мову, з п’ятого – німецьку, а з 8-го додається іспанська та французька.У школі також запроваджено профільне навчання. З восьмого класу працюють групи: “Ерудит”, комп’ютерної грамотності, комп’ютерної графіки,”Абітурієнт”, а також коледжні групи, учні яких за угодами з вищими навчальними закладами після закінчення школи стають студентами другого курсу.
  До роботи з дітьми запрошуються викладачі Національної академії внутрішніх справ України, Національного економічного університету, Київського університету культури і мистецтв, Київського інституту інвестиційного менеджменту.

  МАТВІЇВСЬКИЙ ЗНВК “ВСЕСВІТ” ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

  Матвіївський загальноосвітній навчально-виховний комплекс «Всесвіт»

  За рішенням ІІ сесій 24-го скликання від 14 травня 2002 року Матвіївська ЗОШ І-ІІІ ступенів реорганізована у навчально-виховний комплекс «Всесвіт» зі структурними підрозділами.

  Дитячий садок “Калинонька”

  Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів із поглибленим вивченням предметів

  Ліцей “Фортуна”

  Мала академія мистецтв

  Фесенко Олена Сергіївна.

  1. Народилася 20.03.1961 року. Закінчила Запорізький державний університет.
  2. Директор з 1990 року. За спеціальністю філолог, учитель-методист. Відмінник освіти України.

  «Всесвіт» станом на 01.09.2008 р.

  1. 2 комп’ютерних класи
  2. 1 комп’ютерно-лінгафонний кабінет
  3. 1 мультимедійний клас
  4. Бібліотека з читальним залом
  5. Спортмайданчик та спортзал
  6. 20 навчальних кабінетів
  7. 22 класи – комплекти
  8. 475 учнів
  9. Поглиблене вивчення української мови, англійської мови, історії України, біології, музики.
  10. Профільне вивчення:
  11. Інформатика, друга іноземна мова.

  25 листопада 2003 року у Київському міському будинку вчителя відбулася презентація Матвіївського ЗНВК «Всесвіт». Свій творчий звіт представили вчителі та учні.

  УКРАЇНСЬКИЙ КОЛЕДЖ ІМ. В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО

  Український колеж є спеціалізованою школою ліцейного типу з ранньою профілізацією відповідно до природних здібностей дитини та профілізацією у ліцейних класах старшої школи.
  Колеж забезпечує: досягнення кожним учнем соціально-необхідного рівня загальноосвітньої підготовки не нижчого від державного стандарту; задовольняє індивідуальні запити дітей, батьків (осіб, які їх замінюють) у диференційованому навчанні, поглибленому оволодінні знаннями, ранній допрофесійній спеціалізації та обраній профільній підготовці створенням оптимальних умов для самореалізації особистості.

  ЗАПОРІЗЬКИЙ СІЧОВИЙ КОЛЕГІУМ-ІНТЕРНАТ

  Керівник: Єршова Валентина Омелянівна.

  Призначення закладу: Мета: загальноосвітнього закладу інтернатного типу «Запорізький Січовий колегіум» – створення оптимальних умов для індивідуального розвитку, реалізації творчих запитів здібної і обдарованої молоді сільської місцевості, формування і розвиток соціально зрілої, творчої, грамотної особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, залученням до вічних національних і загальнолюдських цінностей, підготовка до професійного самовизначення, а також створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство..

  Коротка історична довідка: Створений  у 1992 році. Знаходиться під опікою національного університету «Києво-Могилянська академія»

  Підпорядкування та економічне забезпечення діяльності: підпорядкований управлінню освіти та науки Запорізької облдержадміністрації.

  Особливості організації навчального процесу: на базі колегіуму працює експериментальна робота по запровадженню особистісно-зорієнтованих підходів у освіті (проведено багато семінарів та  відкритих уроків) як обласного, так і республіканського рівня, вперше на Україні розроблено і реалізовано комплексні проектні технології в системі вивчення української філології, здійснюється велика робота  по запровадженню комп’ютерних технологій,  роки працює лабораторія ІПДПО – кафедри психології та педагогіки

  Особливості закладу: колегіум відтворює та оновлює через систему навчально-виховних студій соціально – педагогічні традиції козацтва, в основу роботи колегіуму покладена ідея національного виховання еліти нації, організовує психолого-педагогічний супровід обдарованих та талановитих дітей сільської місцевості, реалізовуючи допрофільне і профільне навчання, готує дітей до самостійного життя. Колегіум прагне стати закладом життєвої компетентності навчання і виховання в якому базується на підвалинах педагогіки і психології життєтворчості.

  Метакультура колеґіуму:

  це сама атмосфера, дух, який панує у навчальному закладі – щасливе поєднання свободи з почуттям обов’язку, великої відповідальності. Це створення у шкільному колективі атмосфери душевного комфорту, коли дитина може не боятися, не тривожитись даремно, а почуватися вільно і в той же час виконувати свою часто досить складну роботу добросовісно і відповідально, більше того, переживаючи радість від самого життя, від можливості ствердитися, реалізуватися, «своїм життям до себе дорівнятись». Адже учень, потрапляючи у своєрідне духовне братство колеґіантів та їхніх наставників, усвідомлює таку важливу для себе істину: тут сповідується культ знань, а не оцінки, під час навчання можна не боятися помилитися, врешті, можна вступити в діалог з учителем, котрий вчить самостійно мислити, рефлексувати. Більше того, вчитель надасть учневі максимальної свободи під час розв’язання складної проблеми і щиро порадіє найменшому його успіхові. Адже метакультура сучасної школи – це і розвиток у кожній особистості вільного інтелектуала.

  В основі концепції успішності учнів і педагогів «Запорізького Січового колеґіуму» визнання усіх дітей талановитими, створення духовного та інтелектуально збагаченого середовища, реалізація філософії особистісно зорієнтованої освіти, розбудова суб’єкт – суб’єктних стосунків між учителем і учнем, представником адміністрації і вчителем, усвідомлення педагогами навчального процесу як мистецтва, що дарує радість.

  Педагогічний колектив та адміністрація колегіуму працює відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Указів Президента України,рішень Уряду України, органів управління з питань освіти і виховання; правил і норм охорони праці, техніки безпеки, а також Статуту і локальних правових актів школи, дотримувались норм Конвенції про права дитини.

  Мета та завдання колективу обумовлені проблемною темою колегіуму «Розвиток компетентної культури особистості учня в умовах школи життєтворчості». Вся діяльність педагогів спрямована на впровадження різноманітних прийомів, методів навчальної та виховної діяльності на всіх ступенях навчання та виховання, які сприяли формуванню життєвої компетентності учнів.

  ШЕВЧЕНКІВСЬКА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  Школа на батьківщині поета, Кобзаря – Т.Г.Шевченка.

  Шевченківська спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат з поглибленим вивченням предметів гуманітарно-естетичного профілю Черкаської обласної ради
  Рік народження – 1961; з 2002 р. – спеціалізована з поглибленим вивченням предметів гуманітарно-естетичного профілю
  Місце народження – с.Шевченкове Звенигородського району Черкаської область
  Підпорядкування, фінансування – Головне управління освіти і науки Черкаської облдержадміністрації
  Призначення – дати учням 1-11 класів відповідні знання з основ наук, розвинути їх творчі здібності з музики, образотворчого мистецтва, хореографії, виховати громадян України, які б пишалися своїм родом, своєю Батьківщиною.
  Структура школи:-         загальноосвітня I-IIIступенів спеціалізована школа-інтернат з поглибленим вивченням української мови та історії;

  –         мистецький факультет, відділи якого: музика (класи бандури, фортепіано, баяна, домри, скрипки, духові інструменти), образотворче мистецтво (живопис, малюнок, композиція, комп’ютерна графіка);

  –         хореографія та літературна студія «Голос».

  Хто навчається в школі: діти з Черкаської, Кіровоградської, Київської областей, які витримали конкурсні випробування у формі співбесід з учителями загальноосвітніх дисциплін, прослуховування музики, перегляд малюнків учнів, представлених конкурсній комісії.
  Хто навчає дітей: педколектив, а це 53 учителів та вихователів, з них один Заслужений працівник освіти України, 4 відмінників народної освіти України,  12 педагогів вищої кваліфікаційної категорії, мають звання «Старший вчитель» – 4, «Учитель-методист» – 3, 19 вчителів першої кваліфікаційної категорії, 4 вчителів та вихователів другої кваліфікаційної категорії (молоді спеціалісти, учителі музики).
  Шевченківська спеціалізована школа-інтернат – це з 2002 по 2007 р.р. – експериментальний майданчик регіонального рівня (Черкаського ОІПОПП) по проблемі  “Розвиток  обдарувань, здібностей, інтересів, нахилів дитини, формування високої духовної культури шляхом використання можливостей індивідуальної, гурткової роботи з предметів гуманітарно-естетичного циклу”, а з 2008 р. – експериментальний навчальний заклад Всеукраїнського рівня (наказ МОН України №404 від 13.05.2008р.), працює над проблемою „Формування національної свідомості й самосвідомості учнів засобами класичного та національного мистецтва”.
  Шевченківська спеціалізована школа-інтернат
  в 2004, 2005 роках брала участь в районному конкурсі „Школа року”, зайнявши I місце в районному етапі,
  а  в  2005 році зайняла III місце  в обласному етапі
  конкурсу „Школа року”.В 2009 році профспілкова організація школи стала лауреатом Всеукраїнського конкурсу на кращий колективний договір за 2008 рік і нагороджена дипломом лауреата Федерації професійних спілок України.
  Відповідно наказу МОН України школа ввійшла в двадцятку кращих шкіл Черкаської області (2009р.), дипломант Всеукраїнської громадської акції «Флагмани освіти і науки України» (2010р.), нагороджена  Дипломом Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності, медаллю «Мистецький олімп України»,  Золотою медаллю за участь у Всеукраїнській виставці-конкурсі «Інноватика в освіті України» (2010р.)
  Успіхи учнів у навчанні:Щороку в школі навчається 200-220 учнів; з різноманітних конкурсів, олімпіад, фестивалів вихованці приносять школі численні перемоги. Так. Протягом останніх 8 років школярі зі своїми наставниками принесли школі в Міжнародних конкурсах – 18/14  перемог, у Всеукраїнських – 110/5, в обласних – 584/1, районних – 324/4 перемоги.
  Хору старших класів «Надія», ансамблю бандуристок «Срібні струни» та хореографічному колективу «Зорепад» наказом МОН України присвоєно почесне звання зразкових художніх колективів.
  Протягом останніх 16 років школа працює без правопорушень, а з правовиховної роботи із року в рік виборює перше місце в районі.В 2008 році, ставши переможцем в районному, а потім в обласному конкурсі, команда школи юних пожежників-рятувальників (ДЮРП) «Ватра» гідно представила школу у Всеукраїнському такому ж конкурсі.
  В 2010 році команда школи «Адреналін» взяла участь від Черкащини у Всеукраїнському конкурсі «Молодь обирає здоров’я» і привезла звідти третє командне місце.Всі класи школи щороку беруть участь у проектно-пошуковій роботі, що допомогло школі отримати Золоту медаль у Всеукраїнській виставці-конкурсі «Інноватика в освіті України».
  Учні школи люблять спорт, тому щороку йдуть в числі кращих спортивних шкіл району, займаючи місця переможців.Вихованці школи-інтернату були переможцями і призерами районних змагань з кросу, легкої атлетики, баскетболу, волейболу, футболу, шахів, шашок, настільного тенісу, легкоатлетичного 4-х борства, тестових завдань «Старти надій». Переможці і призери районної спартакіади школярів. Від Звенигородського району виступали на обласних змаганнях з волейболу (хлопці і дівчата), з футболу (хлопці і дівчата), шашок, настільного тенісу, «Старти надій». Переможці обласних змагань з шашок, міні-футболу, переможці товариських ігор з польськими однолітками по футболу, переможці спортивних змагань в грі-випробуванні «Котигорошко», переможці спортивних змагань, присвячених Дню прикордонника.

  Беручи участь в I комплексних обласних змаганнях з різних видів спорту серед вихованців шкіл-інтернатів Черкаської області, кращі спортсмени  школи вибороли 2-ге місце з настільного тенісу, 1-е місце з міні-футболу (хлопці), 2-е місце з міні-футболу (дівчата). В підсумку цих змагань школа посіла 2-е місце.

  І за межами Черкащини знають юних поетів школи. Літературна студія «Голос», керована вчителем Савченком А.О., має на своєму рахунку не одну сотню прекрасних поезій як керівника, так і її членів. Видрукувала свої поезії випускниця школи Невмита Анна, незабаром світ побачить збірочка віршів кращих з кращих юних поетів школи «Попрошу у сонця ласки». А учні школи Кацевич Ірина, Кононенко Євгеній мали честь видрукувати свої поезії у збірці « Україно моя».Це прекрасне дійство – творчі звіти літературної студії, бо там завжди переплітається поезія і музика, музика і поезія. Чудово проходять презентації творів юних поетів, на них учні школи мають можливість ближче познайомитись зі своїм однокласником, пізнати глибину і красу бачення учнем цього світу.
  Найкраща пора у юних художників школи – час пленерів. Багата, прекрасна наша шевченківська земля! Весною вона вражає цвітом вишневих і яблуневих садів, а восени – прекрасними краєвидами, зітканими з золотистих, багряних, зелених кольорів осінніх дерев, голубого неба. Тиша, спокій, чисте-пречисте повітря, ласкаве сонечко, теплинь – все це просто допомагає народжуватись картинам, якими милуються дорослі і діти. В кінці кожного семестру в школі проходять звітні персональні виставки юних художників школи, кращі з кращих мають честь презентувати свої роботи в Національному заповіднику «Батьківщина Тараса Шевченка». Пишаємось своїми юними обдаруваннями, які здобули перемоги у Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах, виставках
  Поглибити, розширити свої знання учні мають можливість у предметних гуртках:

  • гурток „Юний оформлювач”;
  • історико-краєзнавчий гурток;
  • клуб журналістики;
  • клуб „Всесвіт”;
  • гурток „Граматична веселочка”;
  • гурток „Література рідного краю” ;
  • гурток „Математичні резерви”;
  • гурток „Історія рідної школи”;
  • правовий клуб «Феміда»;
  • Краєзнавчий гурток «Стежина»;
  • «Література рідного краю»;
  • «Екологічний патруль»;
  • Кінолекторій  «Від суботи до суботи»;
  • «Книжчина лікарня».
  Помічником адміністрації школи є шкільний парламент, адже його хвилює:-  і навчання учнів школи, їх поведінка;

  –  і побутові умови проживання;

  –  і цікавий, змістовний відпочинок дітей;

  –  і участь в акції «Молодь обирає здоров’я»;

  –  і захист прав  та інтересів членів учнівської організації;

  –  і орієнтовний вибір майбутньої професії;

  –  і розвиток лідерських якостей, які обов’язково стануть в пригоді в майбутньому самостійному житті;

  –  і цікава, змістовна шефська діяльність з молодшими школярами в «Барвінковій країні».

  Мабуть, і шкільного парламенту є часточка праці в тому, що в школі зникла проблема великих перерв між уроками (на них діти дійсно відпочивають), проблема охайності, належного санітарно-гігієнічного стану у всіх приміщеннях (у нас чисто, бо ніхто не насмічує), збереження шкільного майна (у нас і меблі, і приміщення неначе нові, бо їх бережуть діти і дорослі).

  Люблять вихованці школи подорожувати, вивчати рідний край. Щороку красивим комфортабельним автобусом їздять до Києва, знайомляться з історичними місцями Канева, Чигирина, Кам’янки, Умані, Черкас, Корсуня, ідуть в походи по історичних місцях Звенигородщини.
  Навчаються учні в світлих, добре обладнаних навчальних кабінетах. У школі скрізь багато квітів. Проживають у затишних, зі смаком впорядкованих спаленьках на 2-3 особи, мають бібліотеку, читальний зал, ігрову кімнату, актову залу,спортзал, свій стадіон, ігровий майданчик.Із року в рік збагачуються центри виховної роботи: кімната народознавства, зал історії школи, профорієнтаційна кімната.

  Для учнів та педагогів школи є комп’ютерний клас, мультимедійний процесор, відеокамери, цифрові фотоапарати, телевізори, музичні центри, магнітофони, 11 фортепіано, 14 бандур, 17 баянів, духовий оркестр, інструменти для ВІА, музична клавішна стереосистема CASIO і багато інших музичних інструментів.

  По закінченні школи випускники стають студентами престижних вузів і там гідно представляють свою школу.Школа пишається випускником школи (1964р.) Патикою В.П., академіком української академії аграрних наук, доктором біологічних наук, професором, лауреатом премії Національної академії наук України ім. Д.К.Заболотного (2005р.), Державної премії України в галузі науки і техніки (2005р.). А Володимир Пилипович і зараз надає школі посильну допомогу (то продукти харчування, то автомобіль «Газель», встановлена щорічна премія Патики 5 кращим учням школи).
  Педколектив школи багато років співпрацює згідно укладених угод з Львівським національним університетом імені Івана Франка, Черкаським національним університетом імені Богдана Хмельницького, Уманським державним педагогічним університетом імені Павла Тичини, Уманським обласним державним музичним училищем імені П.Д.Демуцького, Богуславським гуманітарним коледжем імені Нечуя-Левицького, лабораторією сільської школи Інституту педагогіки АПН України.
  Найбільше багатство школи – її друзі.Роками випробувана щира дружба з міжнародним благодійним фондом «Мистецтво без кордонів» (Почесний президент Тарасюк Н.Є.), який допомагає школі не тільки продуктами харчування і музичними інструментами, а й в організації відпочинку учнів школи за кордоном. Тому лише в останні кілька років наші діти відпочивали в Чехії, Греції, Польщі.

  Ми завжди вдячні працівникам Управління Національного банку України в Черкаській області (начальник Забудський С.А.) за підтримку, ректору Львівського національного університету імені Івана Франка (ректор Вакарчук І.О.) за вчасно підставлене плече, ректорату Черкаського національного університету  імені Б.Хмельницького (ректор Кузьмінський А.І.), ректорату Уманського державного педагогічного університету ім.П.Тичини (в.о.ректора Побірченко Н.С.) за співпрацю у науково-методичній роботі.

  В 2011 році школа входить у своє друге півстоліття. На початку жовтня 2011 року їй 50 років. На півстолітній ювілей з’їдуться її сивочолі і юні випускники, друзі з усієї України, з Німеччини, Швеції, Польщі, Греції, Англії, які в той чи інший період шкільного життя підтримували педколектив і учнів, допомагали матеріально і морально. То буде незвичайне, прекрасне свято – зустріч різних поколінь у стінах невпізнанної, капітально відремонтованої школи, яка усміхається своїми світлими вікнами, різнобарв’ям квітів, чудовим садом, посадженими учнями школи, усім, хто заходить на її територію, у світлі затишні шкільні приміщення.

  Щасти тобі, школо і в прийдешні 50 років!

© 2010 «Міжнародний благодійний
фонд імені Ярослава Мудрого »
Разработка сайта -
Activemedia
играть онлайн гта5 игра спанч боб губка квадратные штаны виагра купить онлайн онлайн игра копатель 2